Súng bắn keo túi VCC

150.000 

Súng bắn keo túi 300ml chất lượng tốt, độ bền cao, vừa bắn được keo dạng túi vừa bắn được keo dạng chai nhựa

Số điện thoại